атадерма пловдив Archives | Ата-дерма - Дерматологичен център д-р Снежана Атанасова
1 ноември, 2018

Да моделираме носа без скалпел

Носът е забележима част от лицето на човек. Разположен централно, неговата позиция е съществен фактор за пропорционалност и хармоничност. Има случаи – наследствени, след злополука или […]