Данни за машината

Заглавие: 
Как работи UltraShape Power?
Информация: 

Уредът прилага механична фокусиранa ултразвук технология за унищожаване и разграждане на мастните клетки. Ултразвуковата енергия се фокусира и таргетира подкожната мастна тъкан при контролирана дълбочина. Използва и ИМПУЛСНА енергия, която експлодира, задействайки нетермичен механичен ефект, който се насочва само към мастна тъкан. Нервите, кръвоносните съдове и мускулите остават непокътнати. За разлика от класическата технология ултразвук, импулсната позволява контрол на температурата.

Допълнителна информация: 

 


 

Лилаво каре: 

Зони за третиране:
- Големи: Бедра, седалищни части, корем.
- Малки: Ръце, прасци, бричове.

Снимки: 
ULTRASHAPE POWER - ултразвуков апарат за разграждане на мастните клетки под кожата (снимка)
ULTRASHAPE POWER - ултразвуков апарат за разграждане на мастните клетки под кожата (снимка)
ULTRASHAPE POWER - ултразвуков апарат за разграждане на мастните клетки под кожата (снимка)
ULTRASHAPE POWER - ултразвуков апарат за разграждане на мастните клетки под кожата (снимка)