EmsculptNeo

При предплатени 4 процедури EmsculptNeo х550 лв. единична цена (650 лв.) за 2200 лв. (2600 лв.) получавате -40% отстъпка на процедура VelaShape III х180 лв. единична цена (300 лв.) за пакет от 4 процедури VelaShape III.

SkinPen

Промо пакет от 3 процедури за 1100 лв. (1200 лв.)

Цена 1 процедура 400 лв.

 

Клиника АТА-Дерма
Д-р Снежана Атанасова

 град Пловдив

бул. "Шести Септември" 35А, ет. 1

+359 884 51 51 81
+359 885 34 11 11
+359 882 11 11 32

info@ataderma.com