Д-р Снежана Атанасова - Член и Председател на Българската Асоциация на Естетичните Дерматолози BAAD.

 

Клиника АТА-Дерма
Д-р Снежана Атанасова

град Пловдив

бул. "Шести Септември" 35А, ет. 1

+359 884 51 51 81
+359 885 34 11 11
+359 882 11 11 32

info@ataderma.com